Peter

Opgeleid als civiel ingenieur en econoom.

Werkzaam geweest als organisatie-adviseur en crisis manager.

Uit de eigen bedrijfsactiviteiten kwam de behoefte voort om een een specifiek B2B applicatie te ontwikkelen

Hiermee zouden alle klanten bij alle leveranciers van de desbetreffende eigen handelsonderneming zouden kunnen bestellen.

Zo ontstond de applicatie Trademore Online.

Later zou ingespeeld worden op de ontwikkeling van “het nieuwe winkelen”.
Met als basis Trademore Online kon het concept en de applicatie CityWebShops worden ingericht.

Share